شرکت تهویه آسایش

پیشرو در زمینه تولید و راه اندازی سیستم های تهویه صنعتی و عمومی
تولیدکننده انواع فن ها و هواکش های صنعتی و خانگی شامل:
فن های ( هواکش های) سانتریفوژ ( یوتیلیتی، دبل ، فشاربالا ، رادیال و کانالی ) - فن های ( هواکش های) آکسیال ( خانگی، دیواری، سقفی، کانالی و جت فن )- اگزاست فن، سانتریفوژ سقفی و همچنین محصولات خاص شامل : فن دمنده سایدچنل، کوره هوای گرم صنعتی ( هیتر ) - سایکلون و سیستم تصفیه دود